Rörelse i skolan

Forskningsrapporter visar att sex av sju skolbarn rör sig för lite, vilket kan leda till sämre psykisk och fysisk hälsa och att stillasittande är en av orsaker till sämre skolresultat. På Måsöskolan försöker vi nu ändra på det genom att fokusera på rörelse under våra elevers hela skoldag.

Vi har en mycket fin skolgård som är gjord för rörelse och där det finns bra möjligheter för styrda rastaktiviteter. Här nedan är exempel på hur vi arbetar med att aktivera skolbarnen:

 • Rastaktiviteter leds av fritidspedagoger
 • Förskoleklass en skogsdag i veckan
 • Fritids och förskoleklass är ute varje dag
 • Förskoleklass och årskurs 1 uteverksamhet 1 timme/vecka
 • Fritids erbjuder idrott, lek och rörelse i idrottshallen alla dagar i veckan
 • Fotbollsplanen används flitigt under raster och på fritids
 • Skridskoåkning på Torvalla
 • Massage, drama, dans, ”Röris”, ”Go noodle”
 • När väderleken tillåter har vi musik och dans ute
 • Måsömästerskap på Torvalla
 • Lägerskola för årskurs 6 med utelektioner
 • Uteförråd med lekmaterial som används på raster och på fritids
 • Måsömaran på fritids 

Skolans plan för röresle i skolan

Måsöpulsen Lå 2019/2020

Under läsåret 2019/2020 kommer vi införa Måsöpulsen. Måsöpulsen är ett rörelsepass en gång i månaden för alla elever och vuxna på skolan. Måsöpulsen kommer ledas av en av våra idrottslärare och genomförs under vår mentorstid som vi kallar för Måsötiden. Måöpulsen kommer ske på fotbollsplanen under följande morgnar:

 • torsdag 12/9
 • torsdag 17/10
 • torsdag 14/11
 • torsdag 12/12

 

 

Kontakt för den här sidan: masoskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 september 2019