Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbetslag åk F-3

Måsöskolan arbetar i årskursarbetslag. Lagen leds av arbetslagsledare.

Organisation

Skolledning
Rektor
1 Biträdande rektorer
Administrativ chef

F-klass

Åk 1-3
Skola åk 1 och fritids åk 1
Skola åk 2 och fritids åk 2
Skola åk 3 och fritids åk 3

Åk 4-6
Åk 4
Åk 5
Åk 6

Elevstödsorganisation
Lärcentrum nere 
Lärcentrum uppe
Speciallärare
Lärare med behörighet i Svenska som andraspråk

Elevhälsa
Skolsköterska
Kurator

Kök och vaktmästeri

Trygghetsteam

Kvalitetsgrupp/utvecklingsorganisation
Består av skolledning och förstelärare.

Pedagogisk ledningsgrupp
Består av rektor, biträdande rektor, 3 förstelärare och arbetslagsledare för fritids. 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 17 september 2023