Trygghet och hälsa

Trygghet, studiero och inflytande är avgörande för elevernas resultat. Mentorer och arbetslag har stöd av elevhälsoteam och trygghetsteam i sitt arbete.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling. På Måsöskolan arbetar personal och elever aktivt för att alla ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt.

Vårt trygghetsteam arbetar med att förebygga, upptäcka och förhindra att det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på skolan.

Senast uppdaterad: 5 september 2018