Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och hälsa

Trygghet, studiero och inflytande är avgörande för elevernas resultat. Mentorer och arbetslag har stöd av elevhälsoteam och trygghetsteam i sitt arbete.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling. På Måsöskolan arbetar personal och elever aktivt för att alla ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Vi arbetar med inlyssnande förhållningssätt och har fokus på att se möjligheter istället för hinder. 

Vårt trygghetsteam arbetar med att förebygga, upptäcka och förhindra att det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på skolan.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023