Så här jobbar vi

Skolan har stor betydelse för elevernas framtid. För att alla elever ska få en chans att lyckas lägger Måsöskolan ett stort fokus på att stärka elevernas kunskaper och samverkar regelbundet med vårdnadshavare.

Måsöskolan följer upp kunskapsresultaten fyra gånger per termin och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov. Skolledning och elevhälsan samverkar för att höja resultaten.

För att eleverna ska utvecklas på bästa sätt i skolan spelar också vårdnadshavarna en viktig roll. 

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022