Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Vi tror på och arbetar efter devisen "Barn gör rätt om de kan" och det som är nödvändigt för någon, är bra för alla. Dessa två delar är viktiga utgångspunkter för allt vårt arbete och särskilt viktigt i vårt arbete med särskilt stöd. Vi arbetar med generella anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. I vårt arbete med särskilt stöd ingår  tydlig struktur på lektionerna samt inlyssnande förhållningssätt utredningar. Det relationella ledarskapet är viktigt i vårt arbete.

Foto: Olof Holdar

Måsölektion – för tydlighet och struktur

Under läsåret 2018/2019 genomförde skolan gemensamma rutiner för alla klasser. Vi kallar det för Måsölektion. Måsölektion utgår från tydlighet och struktur. Det finnas gemensamma rutiner för inledning och avslut av lektioner. Vi har färgkodade schema och elever har mappar i de teoretiska ämnena med samma färg som lektionerna har på schemat. 

Utredning om särskilt stöd

Vi kartlägger behov av särskilt stöd genom att göra en utredning. Elevhälsoteam och lärare genomför kartläggningen tillsammans med elev och föräldrar.

Utredningen ligger till grund för beslut om särskilt stöd. Särskilt stöd kan se olika ut, utifrån varje elevs individuella behov.

Lärcentrum

En del i vår stödorganisation är våra två Lärcentrum, där elever kan få stöd i olika ämnen under kortare eller längre perioder. Skolledning och elevhälsoteam samordnar och beslutar om stödinsatser via Lärcentrum.

Senast uppdaterad: 17 september 2023