Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, studiero och inflytande

Måsöskolans trygghetsteam spelar en viktig roll för elevernas trygghet på skolan. Teamets utgångspunkt är alltid att arbeta förebyggande kring mobbning, kränkningar och allmän otrygghet på skolan.

Foto: Olof Holdar

Trygghetsteamet fungerar som en stödinsats för elever och vuxna på skolan kring otrygga situationer och kränkningar. Teamet agerar bland annat bollplank för både elever och personal i trygghetsfrågor och genomför varje år en trygghetsenkät. Det har också en kalender med uppdrag som handlar om värdegrundsfrågor som skolklasserna får arbeta med under året.

Teamet kontaktar alltid hemmet vid arbete med elevärenden. Teamet följer kontinuerligt upp sitt trygghetsarbete.

Trygghetsteamet träffas varje onsdag på schemalagd tid kl. 9:30-11:00.

Trygghetsteamets insatser

  • Bollplank elev (enkelt samtal och tips kring trygghet)
  • Bollplank personal (samtal kring förslag på åtgärder som berör trygghet)
  • Standarinsats (kontinuerliga samtal med elev)
  • Gruppinsats (arbete med elevgrupp)
  • Stödinsats (stöd i specifik skolsituation för en eller flera elever)

Trygghetsteamet arbetar i nära kontakt med skolledning och elevhälsoteam och är alltid involverade i skolans utvecklings- och trygghetsarbete.

Måsöskolans egen trygghetsenkät

Trygghetsteamet genomför varje höst Måsöskolans egen trygghetsenkät. Utifrån resultaten på enkäten tar trygghetsteamet fram tre positiva fokuspunkter och tre utvecklingsområden.  Skolans personal arbetar vidare med dessa. Alla klasser har i uppgift att arbeta med både de positiva fokuspunkterna och utvecklingspunkterna för att ta fram framgångsfaktorer och förslag till utveckling. Klassernas förslag förs vidare till skolans elevråd.
Trygghetsteamet sammanställer sedan alla förslag och tar tillsammans med skolledning fram åtgärder för att förbättra skolans trygghet.

 

Film där Måsöskolans trygghetsteam presenterar sig

Måsöskolans Trygghetsteam läsåret 2023-2024

Kajsa Åsberg
kurator

Mattias Nylund
förstelärare, lärare slöjd och Cps-coach

Gustav Persson
förstelärare, lärare idrott

Josephine Borgh
lärare åk 4

Senast uppdaterad: 9 januari 2024