Jobba hos oss

Som medarbetare på Måsöskolan ingår du i en gemenskap, i ett gemensamt vi.

Bli en medarbetare tillsammans med oss i vårt glada, inspirerande och drivna team. Som medarbetare på Måsöskolan blir du en viktig del av ett gemensamt vi.

På Måsöskolan kan du arbeta som förskollärare, barnskötare, fritidspedagog, klasslärare , ämneslärare, speciallärare och specialpedagog. På skolan finns även en del andra funktioner som intendent, kock, köksbiträde, vaktmästare, kurator och skolsköterska. Vi uppskattar hög kompetens och stort engagemang.

Som medarbetare hos oss blir du en viktig länk i ett stort team. Här finns utrymme för flexibilitet och stora möjligheter för dig som vill ta ansvar.  Det finns utrymme för personliga utvecklingsplaner och vi gynnar vidareutbildning. Flera i Måsöskolans personal har uppdrag för att leda utveckling inom olika områden. På Måsöskolan arbetar vi tillsammans. Vårt fokus är gemenskap.

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Vi har gemensamma arbetsplatsträffar på kvällstid för all personal en gång i månaden. Årligen genomförs arbetsplatsundersökning för att följa utveckling och ytterligare förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vi äter subventionerad lunch och har friskvårdsbidrag.

Senast uppdaterad: 8 mars 2019