Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om skolan

Måsöskolan är en stor skola med den lilla skolans närhet. Vårt fokus är en skola med stor gemenskap där vi hjälper varandra. Personalen arbetar i årskursarbetslag både lärare och omsorgspersonal. Vi värnar om skolans traditioner där alla elever och all personal möts i en gemenskap.

Foto: Olof Holdar

Måsöskolan består av en huvudbyggnad och en paviljpong. Läsåret 2023-2024 går det ungefär 560 elever på skolan.

Måsöskolan har haft över 600 elever under många år. I takt med att stadsdelen Vega har byggts ut har ytterligare två skolor öppnat i Vega; Nakterhusskolan  och Vega Skola. Måsöskolan är planerad att vara en skola med tre klasser i varje årskurs. Måsöskolan är planerad för ungefär 500 elever. 

Måsöskolans lokaler

På Måsöskolan har klasserna klassrum där lågstadieklasser är grannar med mellanstadieklasser. Vi har inte delat upp lokalerna i lågstadiedel och mellanstadiedel. Vi vill kunna arbeta nära varandra oavsett årskurs.

Skolans lokaler är lättillgängliga för elever och personal. Skolans idrottshall finns i skolans huvudbyggnad. Skolans idrottshall har nyrenoverade omklädningsrum och duschar. Även skolrestaurang, musiksal, slöjdsalar finns i huvudbyggnaden.

Personal arbetar i arbetslag

Skolans personal arbetar i arbetslag, där varje årskurs bildar ett arbetslag.
På mellanstadiet arbetar vi med ett ämneslärarsystem. Vårt fokus är att de lärare som undervisar klasserna i en årskurs i möjligaste mån ska ingå i arbetslaget. 

Skolans fritidsverksamhet är, liksom lärararbetslagen uppdelade i årskursavdelningar från förskoleklass till och med årskurs 3. På mellanstadiet, för elever i årskurs 4-6 finns ett så kallat öppet fritids. Det kallar vi för klubben. Klubben är kostnadsfri och erbjuder eftermiddagsverksamhet inkluderat med mellis. På klubben kan du även arbeta med dina läxor.

Gemensamma traditioner

Vi har flera gemensamma traditioner och aktiviteter under ett läsår. Några exempel är vår gemensamma skolstart i augusti, FN-dagen i oktober, Luciafirande i december, fackeltåg på julavslutningen, Måsöstjärnorna på fritids, vårsjung i anslutning till valborg och naturligtvis vår välbesökta skolavslutning i juni.

Senast uppdaterad: 17 september 2023