Om skolan

Foto: Olof Holdar

Måsöskolan är en stor skola med den lilla skolans närhet. Vårt fokus är en skola med stor gemenskap där vi hjälper varandra. Personalen arbetar i årskursarbetslag både lärare och omsorgspersonal. Vi värnar om skolans traditioner där alla elever och all personal möts i en gemenskap.

Måsöskolan växer. Idag består skolan av en huvudbyggnad och en paviljpong. Läsåret 2022/2023 går det strax över 600 elever på skolan.

Måsöskolans lokaler

På Måsöskolan har klasserna klassrum där lågstadieklasser är grannar med mellanstadieklasser. Vi har inte delat upp lokalerna i lågstadiedel och mellanstadiedel. Vi vill kunna arbeta nära varandra oavsett årskurs.

Skolans lokaler är lättillgängliga för elever och personal. Skolans idrottshall finns i skolans huvudbyggnad. Skolans idrottshall har nyrenoverade omklädningsrum och duschar. Även skolrestaurang, musiksal, slöjdsalar och sal för de naturorienterandeämnena finns i skolans huvudbyggnad.

Personal arbetar i arbetslag

Skolans personal arbetar i arbetslag, där varje årskurs bildar ett arbetslag.
På mellanstadiet arbetar vi med ett ämneslärarsystem. Vårt fokus är att de lärare som undervisar klasserna i en årskurs i möjligaste mån ska ingå i arbetslaget. Våra arbetslag på mellanstadiet består av 4-5 lärare.

Skolans fritidsverksamhet är, liksom lärararbetslagen uppdelade i årskursavdelningar från förskoleklass till och med årskurs 3. På mellanstadiet, för elever i årskurs 4-6 finns ett så kallat öppet fritids. Det kallar vi för klubben. Klubben är kostnadsfri och erbjuder eftermiddagsverksamhet inkluderat med mellis. På klubben kan du även arbeta med dina läxor.

Gemensamma traditioner

Vi har flera gemensamma traditioner och aktiviteter under ett läsår. Några exempel är vår gemensamma skolstart i augusti, Måsödagen i oktober, Luciafirande i december, fackeltåg på julavslutningen, Måsöstjärnorna på fritids, vårstäd- och vårsjung i anslutning till valborg och naturligtvis vår välbesökta skolavslutning i juni.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022