Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här arbetar Måsöskolans elevhälsoteam

Måsöskolans elevhälsoteam arbetar konsultativt och i nära samarbete med skolans pedagoger.När alla kompetenser möts blir det lättare att få en helhetsbild av en elev som behöver stöttning och skolan kan då hjälpa till mer effektivt.

Konsultativt arbetande elevhälsoteam

Läsåret 17-18 införde Måsöskolan ett konsultativt arbete på elevhälsoteamets möten. Det konsultativa arbetet innebär att pedagoger bokar in sig för att delta på elevhälsoteamsmöten. På elevhälsomötet träffar pedagogerna elevhälsoteamets olika kompetenser. Pedagoger och team samarbetare och diskuterar tillsammans fram en plan för det fortsatta arbetet. När pedagoger är med beslutas vad som ska göras och vem som ska göra vad. Pedagoger är delaktiga vid både diskussion och beslut.

Elevhälsoteamet träffas måndagar kl. 13:00-14:30 och onsdagar kl. 13:30-16:00. 

Lärcentrum och lärstudio arbetar nära elevhälsoteamet

Även skolans lärcentrum arbetar i nära samarbete med skolans elevhälsoteam. 

Lärcentrum träffar även lärare för planering av arbetet med elever med särskilda behov.

 

Senast uppdaterad: 9 januari 2024