Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Måsöskolan har fritidsverksamhet för alla åldrar. För de yngre barnen finns fritidsavdelningarna och för de äldre barnen finns öppenfritids.

Måsöskolans fritidsverksamhet består av årskursindelade fritidsavdelningar från förskoleklass till och med årskurs 3. För de äldre eleverna, de som går i årskurs 4-6 finns öppen fritidsverksamhet. Den kallar vi för Klubben.

Måsöskolans fritidshem

Måsöskolans fritidshemsverksamhet utgår från läroplanen och stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Detta sker utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter.

Lokaler

För de yngre eleverna, i förskoleklass till och med årskurs 3 finns fritidsverksamheten i samma lokaler som skolans verksamhet.

Tider

Fritidsverksamheten är öppen från 6:30 och stänger 18:00. Morgonfritids är mellan 6:30 och 8:00. De barn som kommer till morgonfritids kan äta frukost i skolrestaurangen. Vi har två frukostsittningar. Detta för att det inte ska bli så många barn i skolrestaurangen. Vårt fokus äratt skapa trygghet och lugn för våra barn på morgnarna.

Efter skolans slut öppnar årskursfritidsavdelningarna. Barnen äter mellis med sitt årskursfritids. På årskursfrursfritids finns flera eftermiddagsaktiviteter att välja mellan. Årskursfritids har verksamhet fram till kl. 16:30.

Efter 16:30 tar stägningsfritids vid. Stägningsfritids har öppet till 18:00. 

Måsöskolans fritidsklubb

För de äldre eleverna finns fritidsklubben. Klubben har sin verksamhet i klassrummen som årskurs 4 har skolverksamhet i. Klassrummen finns på andra våningen. Klubben erbjuder olika aktiviteter. Barnen är med och formar aktiviteterna. På Klubben finns även möjlighet att arbeta med läxor. Klubben öppnar när mellanstadieklasserna slutar skolan, ungefär vid 14-tiden. Klubben är öppen till kl. 17:00.

Senast uppdaterad: 4 september 2018