Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

Vår organisation beskrivs här. Vi arbetar i årskursarbetslag, från F-klass till årskurs 6. Arbetslagen leds av arbetslagsledare.

Skolledning 2023-2024

 • Rektor, Carina Nilsson (åk 2-6, elevhälsa)
 • Biträdande rektor, Monika Kaspersson (Fritids, F-klass, åk 1)
 • Administrativ chef, Malin Persson (Skolplacering, Unikum, lokaler)

Pedagogisk ledningsgrupp 2023-2024

 • Rektor, Carina Nilsson
 • Bitr.rektor, Monika Kaspersson
 • Förstelärare, Therese Grahn
 • Förstelärare, Gustav Persson
 • Förstelärare, Mattias Nylund
 • Arbetslagsledare fritids, Annica Karlsson

Samordnargrupp för fritidshemmen

 • Monika Kaspersson, Bitr. rektor
 • Anna Edlund, F-klass
 • Adem Mert, åk 1
 • Julia Lidbom, åk 2
 • Douglas Nömell, åk 3

Våra arbetslag läsåret 2023-2024

 • Förskoleklass, arbetslagsledare Lina Reuterborg Morén
 • Fritidshemmen, arbetslagsledare Annica Karlsson
 • Årskurs 1, arbetslagsledare Annica Rappson
 • Årskurs 2, arbetslagsledare Therese Grahn
 • Årskurs 3, arbetslagsledare Lee Linderholm Nybom
 • Årskurs 4, arbetslagsledare Mattias Evermo
 • Årskurs 5, arbetslagsledare Hanna Olofsson
 • Årskurs 6, arbetslagsledare Jennifer Isborn Lantz
 • Elevstöd, arbetslagsledare Elisabeth Evert, Sandra Engström

Lärcentrum

Vi har två egna mindre undervisningsgrupper. De kallar vi för Lärcentra. 

Under läsåret 2018/2019 startade vi en ny stödorganisation med Lärcentrum. Vår stödorganisation med Lärcentrum finns kvar även läsåret 2023-2024.
I vårt Lärcentrum finns samlad kompetens för stöd. Här arbetar speciallärare, lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk, och samverkare.

Kök och vaktmästare

I köket finns kökschef Erika Gartne med sin personal.
Vi har en vaktmästare.

Elevhälsa

Vi har en skolsköterska och en kurator.
Vår skolsköterska heter Kristina Johansson.
Vårt kurator heter Kajsa Åsberg.

Trygghetsteam

 • Kajsa Åsberg, kurator
 • Gustav Persson, förstelärare, Rastaktiviteter
 • Mattias Nylund, förstelärare, Cps-coach
 • Jossan Borgh, lärare, självständig Cps-utövare och PAX-lärare

Skolans Krisgrupp

 • Carina Nilsson, rektor
 • Monika Kaspersson, Bitr.rektor
 • Malin Persson, Adm.chef
 • Dick Nord, Vaktmästare
 • Erika Gartne, Kökschef
 • Kajsa Åsberg, Kurator
 • Kristina Johansson, Skolsköterska

Ansvar för IT

 • Douglas Nömell

Senast uppdaterad: 9 januari 2024