Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

Vår organisation beskrivs här. Vi arbetar i årskursarbetslag, från F-klass till årskurs 6. Arbetslagen leds av arbetslagsledare.

Våra arbetslag läsåret 2022/2023

 • Förskoleklass, arbetslagsledare Lina Reuterborg Morén
 • Fritidshemmen, arbetslagsledare Annica Karlsson
 • Årskurs 1, arbetslagsledare Therese Grahn
 • Årskurs 2, arbetslagsledare Lee Linderholm Nybom
 • Årskurs 3, arbetslagsledare Annica Rappson
 • Årskurs 4, arbetslagsledare Hanna Olofsson
 • Årskurs 5, arbetslagsledare Linda Magnusson
 • Årskurs 6, arbetslagsledare Gustav Persson
 • Elevstöd, arbetslagsledare Elisabeth Evert, Sandra Engström

En Lärstudio och ett Lärcentrum

Vi har två mindre undervisningsgruperp. De kallar vi för Lärstudio. 

Under läsåret 2018/2019 startade vi en ny stödorganisation med ett Lärcentrum. Vår stödorganisation med Lärcentrum och Lärstudiogrupper finns kvar även läsåret 2022/2023
I vårt Lärcentrum finns samlad kompetens för stöd. Här arbetar speciallärare, lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk, och samverkare.

Kök och vaktmästare

I köket finns tf kökschef Erika Gartne med sin personal.
Vi har en vaktmästare.

Elevhälsa

Vi har en skolsköterska och en kurator.
Vår skolsköterska heter Kristina Johansson.
Vårt kurator heter Kajsa Åberg.

Skolledning och expedition

Skolans rektor heter Carina Nilsson.
Carina Nilsson har ansvar för åk 5 och 6, skolledning och elevhälsa.

I skolledningen finns förutom rektor även två biträdande rektorer med olika ansvarsområden:

 • Monika Kaspersson, ansvarar för förskoleklass och fritidshemmen.
 • Camilla Rudemyr, ansvarar för åk 1-4.

På expeditionen finns även vår intendent som heter Malin Persson.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022