Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och finns med som en röd tråd i flera ämnen genom hela grundskolan.

Måsöskolan har inte någon enskild Studie- och yrkesvägledare, det som kallas för SYV. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och är något som vi arbetar med i alla årskurser och som är kopplat till både skollag och läroplan.

Exempel på aktiviteter

Här nedan ser du exempel på aktiviteter som vi på Måsöskolan arbetar med inom ramen för studie- och yrkesvägledning. Gemensamt för årskurs 1-6 är att alla våra elever arbetar med Elevledda samtal på utvecklingssamtal, vilket är ett stort arbete att lära känna sig själv och kunna träna på att föra sin talan.

Årskurs 1–3

 • Arbeta med självporträtt och reflektera kring sig själv, presentera i grupp.
 • Intervjua släkt och vänner om olika yrken, presentera för klassen.
 • Arbeta med viktiga yrken i samhället.
 • Göra yrkespromenader i närområdet för att se vilken sorts arbeten som finns i vår närhet.

Årskurs 4–6

 • Drömjobb, vad vill jag bli i framtiden?
 • Vad är viktigt för mig för att jag ska trivas?
 • Utveckla arbetet med olika presentationer i grupp och i klas.
 • Vilka yrken fanns förr i tiden, göra jämförelser mellan olika tidsepoker.
 • Studiebesök i närsamhället.
 • Hur fungerar arbetsmarknaden (finns det kvinnliga/mannliga yrken).
 • Arbeta med sina egna positiva egenskaper och arbeta med själkännedom.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021