Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Måsöskolans förväntningar

Måsöskolan har skrivit ner vilka förväntningar som finns på elever, vårdnadshavare och skola för att tydliggöra rollerna. Det är kopplat till vår värdegrund som är lika med våra trivselregler.

Ni kan förvänta er av skolan

 • Att vi arbetar för att skapa trygghet för eleverna
 • Att vi visar respekt för eleverna
 • Att vi strävar efter att möta varje elev på dess kunskapsnivå
 • Att vi tydliggör målen och arbetar för att alla elever ska nå målen
 • Att vi arbetar aktivt och förebyggande mot mobbing
 • Att vi strävar efter att skapa en lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute
 • Att vi använder ett vårdat språk
 • Att vi bidrar till ett gott samarbete mellan skola och hem samt kontaktar hemmet när problem uppstår

Detta förväntar vi oss av dig som elev

 • Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla barn och vuxna
 • Att du lyssnar på andra och väntar på din tur
 • Att du passar tider
 • Att du tar ansvar för ditt lärande, arbetar under lektionstid samt tar igen det du missat vid eventuellt frånvaro
 • Att du sköter dina hemuppgifter
 • Att du ser till att det du behöver under dagen finns med till exempel idrottskläder, läxor
 • Att du är rädd om andras och skolans saker
 • Att du tar kontakt med någon vuxen om du behöver hjälp och stöd
 • Att du följer skolans trivselregler
 • Att du använder ett språk utan fula ord eller miner

Vad vi förväntar oss av er föräldrar

 • Att ni stöttar ert barn i skolarbetet
 • Att ni ser till att ert barn kommer till skolan utvilad och med rätt utrustning
 • Att ni bidrar till ett gott samarbete mellan hem och skola
 • Att ni kontaktar skolan om ni undrar eller är missnöjd med något
 • Att ni förmedlar en positiv bild av skolan
 • Att ni tar del av information som når er via skolan
 • Att ni deltar på utvecklingssamtal samt föräldramöten
 • Att ni tar del av skolan mål och trivselregler

Senast uppdaterad: 24 januari 2023